سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/2
1:59 صبح

لینک های مفید

برای باز کردن صفحه دانلود تمامی اجزاء دیکشنری بیبیلون روی لینک زیر کلیک کنید:


 http://www.p30download.com/archives/utility/dictionary/download_babylon_dictionary_english_persian_glossary_full/

 

 بعد از بازشدن صفحه گزینه ی   "دیکشنری فارسی به انگلیسی" از قسمت "

لغت نامه ها - Glossaries"  را برای  امکان ترجمه ی فارسی به انگلیسی انتخاب کنید


*************************************************************************

یا می توایند روی لینک زیر کلیک کنید تا لغت نامه ی الحاقی فارسی به انگلیسی بیبیلون برایتان دانلود شود:

 http://dl.babylon.com/info/glossaries/AE05/Ourstat___Farsi_to_English_Dic.BGL


*********************************************************************

روی لینک زیر کلیک کنید:

دیکشنری فارسی به انگلیسی