سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/18
8:44 صبح

ترس آمریکا از اعزام کماندو برای خروج بقایای هواپیمای سرنگون شده

آمریکاییها سه سناریو برای نابود کردن یا خارج کردن هواپیمای جاسوسی خود از ایران طراحی کرده بودند که هر سه گزینه از ترس احتمال کشف شدن توسط ایران و واکنش کشورمان منتفی شد.

ترس از درگیری احتمالی با ایران، اعزام کماندوهای آمریکایی به داخل خاک کشورمان برای انهدام یا خارج کردن بقایای هواپیمای سرنگون شده آمریکایی را منتفی کرد.

به گزارش سرویس سیاسی صراط، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در خبری پیرامون هواپیمای جاسوسی سرنگون شده آمریکایی که بدست نیروهای نظامی کشورمان افتاده است نوشت:مقامات امریکایی بعد از اطلاع از سقوط این هواپیما در خاک ایران در پی انجام عملیاتی سری به منظور انهدام یا خارج کردن بقایای هواپیمای سرنگون شده از ایران بودند.

بنابراین گزارش وال استریت ژورنال به نقل از یکی از همین مقامات افزود:مقامات آمریکایی نهایتا به این نتیجه رسیدند که عملیات سری مذکور به ریسک ایجاد یک درگیری احتمالی گسترده تر با ایران نمی ارزد و لذا از این اقدام منصرف شدند.

وال استریت ژورنال اضافه کرد اگر چه این هواپیما در اصل برای استفاده نیروی هوایی آمریکا ساخته شده است اما هواپیمای ساقط شده در حال انجام ماموریتی برای سازمان سیا در خاک ایران سرنگون شد.

بنا بر این گزارش آمریکاییها سه سناریو برای نابود کردن یا خارج کردن هواپیمای جاسوسی خود از ایران طراحی کرده بودند که هر سه گزینه از ترس احتمال کشف شدن توسط ایران و واکنش کشورمان منتفی شد.

گفتنی است خبر وال استریت ژورنال ضمن نشان دادن اهمیت هواپیمای جاسوسی ساقط شده ،از اجتناب نیروی نظامی آمریکا برای هر گونه درگیری با نیروهای نظامی کشورمان حکایت می کند.